Om oss

Vi erbjuder våra kunder total service för alla typer av formjobb - allt från en och samma leverantör. Vi kan hjälpa till med projektering och kalkylering och montage. Med specialanpassade dataprogram tar vi snabbt och enkelt fram den optimala lösningen med hänsyn till ekonomi, arbetstid och materialåtgång. Med ett brett sortiment uppbyggt av internationellt välkända kvalitetsprodukter kan vi sedan även hjälpa till med genomförandet. Hus, industri eller anläggning, standard eller special alla lösningar utgår från kundens behov. Vi har även montörer som kan hjälpa er med delar eller hela jobbet vad gäller montage/formsättning av form- och övriga prefabprodukter.

Vi erbjuder produkter för alla typer av formar, bärande och stödjande för vägg, valv och anläggning. Genom att tänka i system, där alla delar kan användas ihop eller var för sig, skapas i stort sett oändliga konstruktionsmöjligheter. Ett exempel är Manto, vårt system för Luck- och Bostadsform som är ett mycket brett system som ständigt utvecklas och förbättras för ökad flexibilitet och rationellare hantering. Idag är kundens tid ofta mycket pressad, vårt mål är därför alltid att effektivisera hanteringen så mycket som möjligt.

Hyresverksamheten är den dominerande delen idag och vi erbjuder ett stort, heltäckande hyreslager för formsättningsmaterial. Vi har även möjlighet att erbjuda montage/formsättning.

Vårt centrallager och huvudkontor ligger strategiskt beläget i Hallsberg. Det i kombination med en depå i Svedala utanför Malmö gör det lättare att tillgodose kundernas krav på allt kortare leveranstider. En stor och viktig del av verksamheten på centrallagret består av underhåll av uthyrningsmaterial, vi garanterar alltid våra kunder ett fullgott material. Kvalitet och miljö. Två viktiga och ständigt aktuella områden där ett intensivt arbete pågår inom företaget, ett arbete som genomsyrar all vår verksamhet.

Att erbjuda ett bra produktsortiment är kanske inget unikt i sig. Det unika är istället förmågan att alltid erbjuda de optimala lösningarna för användning av produkterna. En konstruktionslösning är trots allt inget annat än det konkreta resultatet av en intensiv arbets- och tankeprocess. Vi tar fram den bästa lösningen för varje projekt. Inget projekt är för stort – inget projekt är för litet
.

Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av Hünnebeck kvalitativa produkter. Vi erbjuder dessutom en bred kunskap och kompetens i form av kunniga och erfarna medarbetare. En oslagbar kombination som ger våra kunder bästa möjliga resultat.

Företaget

Kort historik
  • 2002 - CdF, Cesar de Freitas,  etableras i Sverige för lagerhanteringen av formmaterial åt Hünnebeck Sverige AB.
  • 2006 - Vitor Lima köper 45 % av CdF Sverige AB.
  • 2009 - 100 % av CdF ägs nu av Vitor Lima.
  • 2012 - CDF blir den nya formleverantören av Hünnebeck formmaterial efter att Harsco (Hünnebeck) avvecklar sin verksamhet i Sverige.
Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Protecto Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF Alu-Top Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Europlus stämp HT20 Träbalk Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Europlus, Stämp HT20 Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Hi-Lite hilite stämptorn hülätt aluminiumbalk träbalk ht20 Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Hi-Lite prod Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, KST, Bostadsform Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, L21 Hünnebeck Harsco cdf sverige stämptorn Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, L21 Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Topec cdfsverige hünnebeck valvform systemform harsco 2 Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Topec cdfsverige hünnebeck valvform systemform harsco Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Topec stämp valvform Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Topflex Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, ID15 stämptorn cdfsverige Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF_ASC0123010607070106sw Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Bostadsform cdf sverige Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Bostadsform Hünnebeck CDF Sverige AB Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Foldings Scaffold Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Hünnebeck Bostadsform CDF Sverige AB Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Manto Bostadsform Hünnebeck CDF Sverige AB Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Manto högvägg Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Manto Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Motgjutningsbockar Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Paso Pa-So Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Rasto väggform handform sockelform systemform cdfsverige Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Rasto-Takko Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Ronda rundform cdfsverige Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Ronda Hünnebeck, Harsco, CDF Sverige AB, CDF, Ytterväggsbryggor

Vill du jobba hos oss?

Fyll i intresseanmälan nedan.

  • (max 50 MB)