BOSTADSFORM

Hünnebeck MANTO BOSTADSFORM är en modern, lätthanterad och snabb en-stagsform för i första hand bostadsproduktion. Elementen är 2,7 m höga och finns i längder från 1,2 upp till 4,8 m. Då elementen är uppbyggda på i princip samma sätt som MANTO luckform kan de två systemen även kombineras.

För höjdpåbyggnader, längdutjämningar etc står MANTO:s hela tillbehörsprogram till förfogande.

 

MANTO BOSTADSFORM är uppbyggd enligt en-stagsprincipen med ett stag i bekväm arbetshöjd och endast ett mothåll upptill. Formstaget är ett snabbstag som hanteras från ena formsidan, har bajonett fäste och låses med ett excenterlås. Varje element är försett med två formstöd med snabbavsänkning och elementen har naturligtvis vinkeljärn i botten. Alla detaljer är varmförzinkade.

 

Typ Storlek
Lucka 480 x 270
Lucka 360 x 270
Lucka 240 x 270
Lucka 120 x 270
Hünnebeck BOSTADSFORM
Hünnebeck BOSTADSFORM

Användningsriktlinjer